4087431_m-2015.jpg

Værd af vide til vikaren

Læs om hvordan man bliver vikar. 
Hvis du har en god profil har vi måske et godt job til dig!
Vi samarbejder med en lang række virksomheder, der søger dygtige folk, som kan tiltræde med det samme. Vi søger stabile, ansvarsbevidste og effektive folk, der er klar til jobbet – og hvis det er dig, så skal du bare oprette en profil her på hjemmesiden. 

Det betaler sig at udfylde din profil grundigt og omhyggeligt, da vi på den måde nemmere kan matche dig og et vikariat. 

Mange af vores jobs er slået op på Facebook og LinkedIn – derfor kan du med fordel følge os her.

Vedr. løn:
Vikar Sjællands Lønservice sørger for, at du får din løn til tiden. Hvis du er vikar på almindelige ansættelsesvilkår, modtager du løn hver 14. dag, udbetalingen sker fredag i ulige uger dog undtaget fredage, som falder på en helligdag.

 

 

Ved sygdom: 
Sygdom skal meldes hurtigst muligt til vagttelefonen, og senest 1 time før arbejdstids begyndelse den første sygedag, dog senest kl. 6.00 ved dagvagter, kl. 12.00 ved aftenvagter og kl. 14.00 ved nattevagter.

Din ansættelse ophører ved sygdom, da det er vores opgave er at løse kundens bemandingsbehov, og vi vil forsøge at finde en erstatning for dig.

Raskmelding
Du skal melde dig rask hos din konsulent senest kl. 15.00 dagen i forvejen, og vi vil kontakte virksomheden, for at høre om de har plads til dig igen.

Akkuttelefon: Er du blevet syg eller andet akut, kan du ringe til vores akut vagttelefon, der kan man ringe ind minimum en time før du skulle møde. Gerne hurtigst muligt, så vi kan finde en afløser for dig.  Tlf. 27 10 99 10.