Værdier

Hos Vikar Sjælland har vi fire kerneværdier, som danner grundlag for alt, hvad vi foretager os. De er et pejlemærke for vores måde at arbejde på og for vores samarbejde med virksomheder og jobsøgende.

Købmandskab

Godt købmandskab drejer sig om at skabe to vindere, og dermed om gode personlige relationer, og det gælder også hos Vikar Sjælland. Så du vil opleve en sund gensidig respekt, handlekraft og høj kvalitet fra vores side, for vi har det mål altid at skabe nye ideer, der kan komme dig til gode.

Innovation

Hver dag arbejder vi på at gøre tingene på en bedre og smartere måde. Vi er åbne for alle vores medarbejderes ideer og forslag, og vi vil gøre en forskel i det samfund, vi er en del af. Det gør vi ved at gå vores egne veje for at sikre, at vi er så omstillingsparate som muligt. Det er nødvendigt i vores branche. For hos Vikar Sjælland er innovation pulsslaget - vi vil ikke sidde fast i ’plejer’.

Ansvarlighed

Ansvarlighed er et udtryk for, at vi holder, hvad vi lover og siger tingene, som de er. Vi tager ansvar for opgaven vi bliver stillet. Vi er åbne og ærlige omkring vores hensigter og handlinger.

Engagement

Engagement hænger sammen med at være motiveret og opmærksom på, at forskellige mennesker motiveres på forskellige måder. Derfor gør vi meget ud af at skabe vide rammer for motivation i alle led af organisationen. Fordi vi på den måde kan sikre både os selv, vores kunder og kandidater et engageret samarbejde, som alle kan være tilfredse med.