Vikarhåndbog

Vikarhåndbog - Vikar hos Vikar Sjælland

Der er nogle praktiske informationer, som du har behov for at vide.

Derfor har vi herunder beskrevet nogle punkter, der skal hjælpe dig godt på vej.

Sygemelding:

Sygemeldinger skal altid foregå telefonisk - IKKE på SMS eller mail.

Sygemeldingen skal ske hurtigst muligt (og senest 1 time før arbejdstid eller inden kl. 09.00) og meddeles til arbejdsstedet og Vikar Sjælland på telefon: 70 70 75 45.

Sygemelding

Raskmelding:

Du skal melde dig rask hos din konsulent senest kl. 15.00 dagen i forvejen.

Vi vil så kontakte virksomheden, for at høre om de har plads til dig igen.

Kontakt os

Løn:

for at kunne lave din løn til tiden, skal dine timesedler være os i hænde senest søndag kl. 18.00. Husk rettidig udfyldelse af timesedler.

I tilfælde af, at Vikar Sjælland ikke modtager udfyldte timesedler rettidigt, vil din løn først blive udbetalt ved næste lønkørsel.

Lønudbetaling foretages fredag i ulige uger. Din lønseddel vil du modtage i din e-Boks.

Lønforhold:

Ifølge dansk lovgivning, skal en vikar følge den overenskomst, der er gældende for den virksomhed, hvor vikaren arbejder - herunder også Lokalaftaler.

Derfor kan din løn variere fra job til job.

Kontakt os

Pension

Der indbetales pension efter de til enhver tid gældende regler.

Pensionen indbetales i henhold til overenskomst.

Du kan til enhver tid flytte dine pensionsmidler til et andet selskab efter endt samarbejde med Vikar Sjælland.

Feriepenge

Der indbetales feriepenge iht. ferielovgivningen.

Feriepengene indbetales til Feriekonto.

Henvendelser herom skal rettes til Feriekonto, tlf. 70 11 49 10

Alkohol og rygepolitik

Vi har den regel at øl, vin og spiritus samt andre stemnings-regulerende midler ikke må indtages i arbejdstiden, i pauser og så længe man opholder sig på arbejdspladsen.

Rygepolitik er bestemt af brugervirksomheden.

Telefontider (70 70 75 45)

06.00 - 09.00
16.00 - 06.00

Kontorets åbningstider:

08.30 - 16.30
08.30 - 15.30

Vi er aldrig længere væk end et telefonopkald…

Skriv til Vikar Sjælland

Send os en besked og vi vil kontakte dig inden for 24 timer.